عراق تردد متقابل شهروندان خود و ایران را برای ۱۵ روز ممنوع کرد

عراق تردد متقابل شهروندان خود و ایران را برای ۱۵ روز ممنوع کرد

کشور عراق تردد متقابل شهروندان خود و ایران را برای ۱۵ روز ممنوع کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات