عوارض آزادراه تهران - شمال ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان تعیین شد

عوارض آزادراه تهران - شمال ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان تعیین شد

راه و مسکن تهران - ایرنا - نرخ عوارض آزادراه تهران – شمال برای روزهای عادی سال مبلغ ۲۵ هزار تومان و برای روزهای اوج سفر ۳۵ هزار تومان تعیین شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات