مجوز ورود رانندگان کامیون به غیر از تابعیت ایرانی به خاک ترکیه صادر شد

مجوز ورود رانندگان کامیون به غیر از تابعیت ایرانی به خاک ترکیه صادر شد

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: از ساعت ۱۲ ظهار امروز ترکیه اجازه ورود رانندگان کامیون با تابعیت ترک را به خاک کشور خود از مرز ایران را صادر کرده است همچنین رانندگان با سایر تابعیت‌ها که باید از مسیر ایران و بعد ترکیه وارد مقاصد خود شوند، اجازه خروج از مرز ایران و ورود به خاک ترکیه را دارند اما این مجوز برای رانندگان با تابعیت ایران صادر نشده است. لطیفی تاکید کرد: از ساعت ۱۲ ظهار امروز ترکیه اجازه ورود رانندگان کامیون با تابعیت ترک را به خاک کشور خود از مرز ایران را صادر کرده است همچنین رانندگان با سایر تابعیت‌ها که باید از مسیر ایران و بعد ترکیه وارد مقاصد خود شوند، اجازه خروج از مرز ایران و ورود به خاک ترکیه را دارند اما این مجوز برای رانندگان با تابعیت ایران صادر نشده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات