بررسی لوایح اصلاح و متمم بودجه 98 شهرداری اصفهان

بررسی لوایح اصلاح و متمم بودجه 98 شهرداری اصفهان

به کزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فتح الله معین در حاشیه سیزدهمین جلسه کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اظهار کرد: در حال حاضر بررسی لوایح مربوط به اصلاح و متمم بودجه سال 98 شهرداری در کمیسیون های شورای اسلامی شهر اصفهان آغاز شد.
وی ادامه داد: این دو لایحه که پیش از تصویب بودجه سال 99 به شورای اسلامی شهر اصفهان تقدیم گردیده بود، در کلیه کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: لوایح مذکور شامل افزایش های ایجاد شده در برخی از ردیف های درآمدی پیش بینی شده در بودجه 98 و تغییرات ضروری در ردیف های هزینه بودجه است.
وی اضافه کرد: بخشی از این تغییرات به جهت تغییر در نرخ حامل های انرژی، نرخ مصالح ساختمانی به ویژه آهن آلات، افزایش هزینه تملکات شهرداری و افزایش هزینه های حمل و نقل و مزایای شغلی کارکنان شهرداری بوده است.
معین در پایان تاکید کرد: با توجه به هماهنگی های قبلی با شورای شهر این لوایح در زمان تدوین با اصلاحیه هایی به تصویب کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان رسید تا در جلسه علنی آینده شورای شهر به همراه اصلاحات به عمل آمده توسط سایر کمیسیون ها مورد بررسی قرار بگیرد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اصفهان

    منبع خبر

    شورای شهر اصفهان

    شورای شهر اصفهان یک شورای شهر در شهر اصفهان می باشد

      نظرات