اقدام مدیریت شهری برای افتتاح پروژه های مختلف قابل تقدیر است

اقدام مدیریت شهری برای افتتاح پروژه های مختلف قابل تقدیر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات