تقاطع غیر همسطح شهید ناصری افتتاح شد

تقاطع غیر همسطح شهید ناصری افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات