سقف تیر و دال چیست؟

فاصله محل‌های باقیمانده طوری طراحی می‌شود که مناطقی فشاری و کششی مقطع بتنی سقف به طور یکپارچه عمل کند و سقف حالته اولیه خود را از دست ندهد. این روش منجر به طرح دال‌های مجوف، دال با پشت بند (تیر و دال) لانه زنبوری و مانند آنها گردیده است. مصرف بتن در این نوع سقف‌ها به حدود ۱/۳ مقدار اولیه و وزن سقف نیز تقریبا به همین میزان کاهش می‌یابد. معرفی سقف دال با پشت بند (Solid Slab) این روش منجربه طرح دالهای مجوف، دال با پشت بند Solid Slab و لانه زنبوری و مانند آنها گردیده است. مصرف بتن در این نوع سقفها به حدود ۱/۳ مقدار اولیه و وزن سقف نیز تقریبا به همین میزان کاهش می‌یابد و از طرف دیگر به علت سبکتر شدن وزن سقفها، در مصرف میلگرد و هزینه اجرای بقیه قسمتهای باربر ساختمان سرفه جویی قابل ملاحظه‌ای می‌شود. در این نوشتار قصد داریم که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات