جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید

جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد با حضور اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه موضوعاتی نظیر تدوین برنامه عملیاتی سال 99، بررسی گزارش وضعیت اجرای برنامه های بهبود یا نگهداشت تعریف شده براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 97 جشنواره شهید رجایی و بررسی وضعیت فعلی مستندات مورد نیاز ارزیابی عملکرد سال 98 جشنواره شهید رجایی، مورد بررسی قرار گرفت.


لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات