مجوز انتشار باقی‌مانده ۱۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح نوسازی ...

مجوز انتشار باقی‌مانده ۱۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح نوسازی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات