ایجاد دسترسی از بزرگراه شهید سلیمانی به بولوار نماز با بهره برداری از ...

ایجاد دسترسی از بزرگراه شهید سلیمانی به بولوار نماز با بهره برداری از ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات