تعطیلی همه مجموعه های ورزشی و استخر شهرداری برای جلوگیری از شیوع ...

تعطیلی همه مجموعه های ورزشی و استخر شهرداری برای جلوگیری از شیوع ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات