مسائل مرتبط با اقدمات پیشگیرانه از کرونا بررسی شد

مسائل مرتبط با اقدمات پیشگیرانه از کرونا بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات