آزادراه تهران-شمال از سال ۹۴ تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد رسید/ پیشرفت پروژه از سال های ۷۵ تا ۹۳، سالی یک درصد

آزادراه تهران-شمال از سال ۹۴ تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد رسید/ پیشرفت پروژه از سال های ۷۵ تا ۹۳، سالی یک درصد

*ساخت منطقه یک آزادراه تهران شمال دقیقا از چه سالی آغاز شد و مشخصات این پروژه مانند تعداد پل و تونل و سایر احجام این پروژه را معرفی کنید؟ *این آزادراه اولین آزادراه با روسازی تمام بتنی است. بدلیل فراهم ساختن دید بیشتر در شب برای استفاده کنندگان، روسازی بتنی از نظر ایمنی نسبت به آسفالتی ارجح‌تر است. *چرا معماری راه و منظر در منطقه یک آزادراه تهران-شمال استفاده شده است؟ در مسیر این پروژه سعی شده از معماری و منظر آرایی متفاوتی استفاده شود تا بعنوان آزادراهی منحصربفرد در نظر اذهان عمومی قلمداد شود که در این راستا از مشاورین ایتالیایی بهره برده شده از جمله می‌توان به طرح معماری سردر تونل‌ها اشاره کرد که در قالب یک سازه بتنی مرکب از لوله‌های فلزی به عنوان پایه به شکل تنه درخت (درخت زندگی) و در بخش دیواره و سقف از نوع بتنی بصورت سه بعدی نام برد. در این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات