وضعیت بغرنج ساختمان سازی در یاسوج

رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه وبویراحمد در این زمینه اذعان می‌کند که وی معتقد است که به همان میزان که نظارت‌های فنی و مهندسی در ساخت و سازها از سوی ناظران باید تشدید، مستمر و بازدارنده باشد نوع نگاه، رویکرد و فرهنگ مردم نیز باید نسبت به این مهم تغییر کند. وی تاکید کرد: نگاه و رویکرد غلط در برخی شهرداری‌ها به موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمدی خود یکی از مهمترین دلایل بروز و افزایش میزان ساخت و سازهای غیرمجاز است. رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد درآمدهای حاصل از اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را کاذب و خارج از اصول و قوانین شهرسازی دانست و افزود: تمرکز و سرمایه گذاری بر روی این اصل خود پیش زمینه‌ای برای تمایل برخی سودجویان در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز شده است. رئیس هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد همچنین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات