تست بلك استارت واحد هاي نيروگاه آبادان با موفقيت ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان،  رامين گلشني راد بيان كرد: تست خود راه انداز "بلك استارت" كه از مهمترين تست هاي پايداري شبكه هاي انتقال مي باشد در حضور نمايندگان ديسپاچينگ ملي با انجام عمليات هاي خاص و بسيار حساس بهره برداري، با موفقيت و رضايت تمام انجام گرديد.
وي تصريح كرد: آزمايشات خود راه انداز نيروگاه ها يكي از تست هاي مهم و حساس جهت بازيابي شبكه برق مي باشد كه در زمان خاموشي هاي گسترده و با اتكا به بلك استارت نيروگاه انجام مي شود.
سرپرست معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي خوزستان در اهيمت خود راه انداز نيروگاه ها، افزود: در هر زماني كه خاموشي گسترده در شبكه اتفاق مي افتد و نيروگاه دسترسي به شبكه برق ندارد با استفاده از ديزل خود راه انداز واحد، راه اندازي واحد نيروگاهي صورت مي گيرد و بدين ترتيب بصورت داخلي و محلي نيروگاه را برقدار و پس از آن شبكه و برق مشتركين تأمين مي گردد.
گلشني راد ادامه داد: با انجام سلسه آزمايشات فوق پايداري و آمادگي شبكه هاي انتقال و نيروگاهي در برق منطقه اي خوزستان براي مقابله با بحرانهاي احتمالي افزايش يافت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات