همكاري توانير و مركز فاواي رياست جمهوري در راه ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،در مراسم امضاي اين تفاهم نامه كه مديرعامل شركت توانير ،رييس مركز فاواي نهاد رياست جمهوري ،معاون تحقيقات و منابع انساني و مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير حضور داشتند، مهندس متولي زاده مديرعامل توانير ،هدف از اين تفاهم نامه را استفاده از فن آوريهاي نوين در جهت ارتقاء و توسعه خدمات رساني غير حضوري به مردم عنوان كرد كه با طرح قبض سبز آغاز و حوزه هاي مختلف اطلاع رساني ،بهره برداري ،خدمات مشتركان ،مديريت مصرف و غيره را با امنيت بالا فراهم مي آورد.
مهندس حسن متولي زاده ايجاد اين زيرساخت را به عنوان هاب مركزي در توانير ، نيازمند تخصص و بهره گيري از فن آوريهاي نوين دانست كه با بهره گيري از توان مجموعه فاواي نهاد رياست جمهوري به عنوان متولي خدمات دولت الكترونيك و در قالب يك تفاهم نامه ايجاد مي شود.
دكتر عطاءاله ملك تبار رييس مركز فن آوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري در اين نشست با تبيين زواياي مختلف همكاري اين مركز با ستاد صنعت برق كشوردر قالب اين تفاهم نامه، توانير را شركتي كاملا حرفه اي درعرصه هاي نوين توصيف كرد كه در حوزه فن آوري اطلاعات نيز پيشگام بوده و اين تفاهم نامه با ايجاد يك زير ساخت يكپارچه تعاملات الكترونيكي ،صنعت برق كشور را قادر مي سازد خدمات رساني غير حضوري به مردم را با امنيت بالا و در تمامي زمينه ها گسترش دهد و مركز فاواي رياست جمهوري براي كمك به ايجاد و راه اندازي اين زيرساخت در كنار توانير خواهد بود.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات