دستور رییس جمهور برای اتمام باند رفت منطقه دو تا پایان دولت/ رفع دغدغه مردم برای سفر به شمال/ رکورد ساخت بزرگراه در سال جاری شکسته شد/ تکمیل ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی در سال جاری

دستور رییس جمهور برای اتمام باند رفت منطقه دو تا پایان دولت/ رفع دغدغه مردم برای سفر به شمال/ رکورد ساخت بزرگراه در سال جاری شکسته شد/ تکمیل ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی در سال جاری

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تا پایان دولت با همین حمایت صورت گرفته، ۵۸۵ کیلومتر به آزادراه‌های کشور اضافه خواهیم کرد که ۳۵ درصد طول آزادراه‌های کشور افزایش می‌یابد. اسلامی در ارتباط با توسعه زیربناهای حمل و نقل به موضوع برطرف کردن مناطق آسیب پذیر از لحاظ حجم ترافیک و حوادث جاده‌ای اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۷۳۲ کیلومتر به شبکه بزرگراهی کشور اضافه شده است که یک رکورد محسوب می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات