سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان شوط معارفه شد

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان شوط معارفه شد

در راستای يكپارچه سازی شکرت های آب وفاضلاب شهري و روستايي با حضور اسكندرپورمعاون مهندسی و توسعه و حاتم زاده سرپرست معانت برنامه ریزی و منابع انسانی در مراسمي كه در دفتر فرمانداري شهرستان شوط برگزارشد حسين آقازاده بعنوان سرپرست امور آب وفاضلاب شهرستان شوط معرفي شد.
همچنین با اهداء لوح از زحمات و تلاش هاي چندين ساله نجف زاده در امور آب وفاضلاب روستايي تجليل شد.
در ابتدا جلسه حسن عبدالهي اصل فرماندار شهرستان شوط طي سخناني یکپارچه ساطزی شركت های آب وفاضلاب شهري وروستايي را به فال نيك گرفت و اظهار اميدواري كرد با ادغام اين دو شركت با استفاده از توان و ظرفيت نيروهاي تحت امر خدمات شايسته اي به مشتركين روستايي و شهري در حوزه آب وفاضلاب ارائه خواهد شد .
سپس اسكندرپور معاون مهندسی و توسعه شرکت با اشاره به سياست هاي وزارت محترم نيرو در يكپارچه سازی اين دو شركت اظهار داشت اجراي اين طرح مهم مزاياي متعددي براي آحاد جمعيت روستايي بدنبال دارد به گونه اي كه موجب ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمت رساني و پاسخگويي به مشتركين روستايي خواهد داشت .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات