تست بلک استارت واحد های نیروگاه آبادان با موفقیت انجام شد

تست بلک استارت واحد های نیروگاه آبادان با موفقیت انجام شد

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: آزمایشات خود راه انداز "تست بلک استارت" واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان با موفقیت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، رامین گلشنی راد بیان کرد: تست خود راه انداز "بلک استارت" که از مهمترین تست های پایداری شبکه های انتقال می باشد در حضور نمایندگان دیسپاچینگ ملی با انجام عملیات های خاص و بسیار حساس بهره برداری، با موفقیت و رضایت تمام انجام گردید.
وی تصریح کرد: آزمایشات خود راه انداز نیروگاه ها یکی از تست های مهم و حساس جهت بازیابی شبکه برق می باشد که در زمان خاموشی های گسترده و با اتکا به بلک استارت نیروگاه انجام می شود.
سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان در اهیمت خود راه انداز نیروگاه ها، افزود: در هر زمانی که خاموشی گسترده در شبکه اتفاق می افتد و نیروگاه دسترسی به شبکه برق ندارد با استفاده از دیزل خود راه انداز واحد، راه اندازی واحد نیروگاهی صورت می گیرد و بدین ترتیب بصورت داخلی و محلی نیروگاه را برقدار و پس از آن شبکه و برق مشترکین تأمین می گردد.
گلشنی راد ادامه داد: با انجام سلسه آزمایشات فوق پایداری و آمادگی شبکه های انتقال و نیروگاهی در برق منطقه ای خوزستان برای مقابله با بحرانهای احتمالی افزایش یافت.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات