قیمت سیم مفتول در بازار آهن / ۶ اسفندماه

قیمت مفتول در بازار آهن به شرح جدول زیر است:

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات