منطقه یک آزادراه تهران- شمال افتتاح شد

منطقه یک آزادراه تهران- شمال افتتاح شد

رییس جمهوری صبح امروز منطقه یک آزادراه تهران-شمال را به افتتاح رساند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات