دیدار صمیمی مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی استان با فرمانده و معاونین نیروی انتظامی استان در خصوص موارد مطروحه فی مابین ...

دیدار صمیمی مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی استان با فرمانده و معاونین نیروی انتظامی استان در خصوص موارد مطروحه فی مابین ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات