مهندسی مرکز ثقل توسعه است/ توجه به آموزش مهندسی در کشور

مهندسی مرکز ثقل توسعه است/ توجه به آموزش مهندسی در کشور

بنابراین توجه به موضوع مهندسی، توسعه مهندسی و آموزش مهندسی یکی از رویکردهای مهمی است که غالبا در کشورهای توسعه‌یافته موردتوجه قرار گرفته است. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی تعامل سازنده‌ای را با انجمن آموزش مهندسی برقرار کرده است که با اینکار این امیدواری وجود دارد تا در بخش آموزش مهندسی کشور به ویژه در رشته‌های عمران و معماری، شاهد تاثیرگذاری ژرفی باشیم. از سوی دیگر معتقد هستیم که تعامل سازنده بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند نقش قابل‌توجهی در رفع نیازهای وزارت راه و شهرسازی و جامعه در حوزه مهندسی کشور، داشته باشد. به نظر می‌رسد که رویکرد قالب وزارت راه و شهرسازی توسعه مهندسی است و امید است که در این گام بلند، موفق باشد. در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، موضوعات مختلف مهندسی برای رفع نیازهای وزارت راه و شهرسازی به ویژه در تدوین مقررات و بازنگری و به روز ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات