اجرای کف سازی و پیاده رو سازی خیابان فردوسی

اجرای کف سازی و پیاده رو سازی خیابان فردوسی

((وجود شهری زیبا ، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است))

اجرای کف سازی و پیاده رو سازی خیابان فردوسی

# عمران

# نقلیه

# روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات