جوسازی سازنده های مسکن برای افزایش قیمت ها

به گزارش اخبار ساختمان، سعید سعیدیان در پاسخ به این سئوال که آیا رشد قیمت مصالح ساختمانی از یک سو و رشد ۳۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی بر تاثیر نخواهد گذاشت گفت: افزایش ۳۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی بر روی قیمت مسکن تاثیرگذار است اما اینکه این برنامه بلافاصله و سریع باشد باید گفت که این جوسازی‌هایی است که برخی سازندگان مسکن و برخی بسازبفروش‌ها راه انداخته‌اند و اتفاقا موضوع تازه‌ای هم نیست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات