مهندسی در تمامی کشورها به عنوان مرکز ثقل توسعه شناخته می شود

مهندسی در تمامی کشورها به عنوان مرکز ثقل توسعه شناخته می شود


مهندسی در تمامی کشورها به عنوان مرکز ثقل توسعه شناخته می شود

دکتر شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تبریک فرارسیدن هفته مهندس میگوید: هم‌اکنون از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو در رشته‌های مهندسی در حال تحصیل هستند که این میزان دانشجو حاکی از رشد دانشجویان در رشته‌های مهندسی در سالیان اخیر بوده است. پس از سال ۹۱، به طور متوسط سالانه بیش از ۱۳ درصد افزایش دانشجویان در رشته‌های مهندسی رخ داده است.
به عقیده این مقام مسئول ،امروزه تعداد زیاد دانشجویان رشته‌های مهندسی و نداشتن راهکار برای ایجاد اشتغال مناسب برای آنها در حوزه مدیریت فنی کشور و عدم ارایه آموزش‌های فنی لازم به دانشجویان به یکی از چالش‌ها تبدیل شده است. زیرا عرضه و تقاضا چندان با هم سازگار نیست و در مواردی توسعه کمی بر توسعه کیفی، پیشی گرفته است. هم‌اکنون آثار عدم ارایه آموزش‌های فنی لازم به دانشجویان رشته مهندسی را در تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاهد هستیم. اینها نشان می‌دهد که حتما باید در آموزش مهندسی کشور، تجدیدنظر شود.

به عقیده دکتر شکرچی زاده ، راه‌اندازی شهر هوشمند که کار بسیار پیچیده ای است و حوزه های مختلف مهندسی را درگیر خود می کند نیازمند تعامل جدی بین حوزه های مختلف مهندسی از جمله معماری، مهندسی برق، الکترونیک و عمران و سایر رشته ها است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از موضوعات مختلف مهندسی برای رفع نیازهای وزارت راه و شهرسازی به ویژه در تدوین مقررات و بازنگری و به روز کردن آنها یاد میکند و می افزاید:.
مرکز با این قبیل اقدامات در جهت پاسخگویی به چالش های مهم پیش روی وزارت راه و شهرسازی گام برمی دارد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات