اما و اگرهای مسکن در برنامه های توسعه

به علاوه در اصل ۴۳ نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. برنامه اول، دوم و سوم توسعه که با دولت سازندگی و دوره اول اصلاحات هم‌زمان بود را می‌توان یک دوره دانست چرا که علارغم تفاوت در برنامه‌ها و تغییر دولت، بخش مسکن در رکورد قرار داشت. در دولت سازندگی، خصوصی‌سازی و آزادسازی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت و به سازندگان مسکن بخش خصوصی وام‌های یارانه‌ای اعطا شد. برنامه اول توسعه که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بود، بر تقویت بخش خصوصی و تولید بیش‌تر مسکن متمرکز بود. ایجاد مراکز مسکونی جدید، مرمت مسکن موجود از سیاست‌های برنامه اول توسعه بود و اولویت با تامین مسکن اقشار محروم بود. در برنامه سوم توسعه که با دوره اول اصلاحات ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ هم‌زمان بود نیز مسکن دچار رکود بود. در این دوره کمبود مسکن استیجاری وجود داشت و دولت در تلاش ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات