سفر دو روزه دکتر روستا ، عضو هیأت مدیره و راهبر ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران و هیأ...

سفر دو روزه دکتر روستا ، عضو هیأت مدیره و راهبر ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران و هیأ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات