برگزاری جلسه بررسی و تصویب نیاز ها و اولویت های تحقیقاتی سال 1399...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، پیرو در خواست ارسال نیازها و اولویت های تحقیقاتی سال 1399از معاونتها و مدیریت های محترم تابعه شرکت، جلسه طرح نیاز ها و اولویت های تحقیقاتی سال 1399 شرکت با حضور اعضاء در سالن جلسات شهید شهریاری این شرکت برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، مهندس حسین پور مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل و جانشین رئیس این کمیته،ضمن عرض خیر مقدم و تبریک روز مهندس به حضار در جلسه، اولویتهای تحقیقاتی مصوب سال 1398را مطرح نمود.

در ادامه،مهندس رضازاده دبیرکمیته با اشاره به اینکه این جلسه ، آخرین جلسه کمیته تحقیقات در سال 98 می باشد،در خصوص الویتهای تحقیقاتی مطروحه ، توضیحات مبسوطی ارائه داد و در پایان مقرر گردید پس از بازنگری موارد مطروحه، عناوین تحقیقاتی مصوب سال 1398 به علاوه یک عنوان طرح تحقیقاتی  که در رابطه با موضوع احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی  می باشد ،در چارچوب اولویتهای پیشنهادی سال 1399 به گروه تحقیقات کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات