گرم شدن هواي زمين تغيير ناگهاني و چشمگيري در قطب شمال ايجاد كرده است

گرم شدن هواي زمين تغيير ناگهاني و چشمگيري در قطب شمال ايجاد كرده است

كارشناسان هشدار مي‌دهند كه كل جهان در حال حركت به سمت يك بحران آب و هوايي است، اما حاشيه اقيانوس منجمد شمالي هم اكنون از اين اثرات متاثر شده است.

به گزارش«پارما» از پايگاه اينترنتي ديلي ميل، يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد كه منطقه قطب شمال از سال 2017 تا 2019  تحت «تغيير ناگهاني و چشمگيري» قرار گرفته است كه كارشناسان هراس دارند، اين تغييرات غيرقابل برگشت و نشانه اي از بروز اتفاقي باشد كه قرار است در آينده رخ دهد.

محققان در اين مطالعه  داده هاي مربوط به دماي آب، سطوح يخ سطح درياها و الگوهاي حيات وحش را در دو منطقه در « درياي برينگ» و  «درياي چوكچي» كه هر دو ميان «آلاسكا» و «روسيه» قرار دارند، بررسي كردند.

پژوهشگران نتيجه گرفتند كه قطب شمال با سرعت بيشتري نسبت به ساير نقاط جهان در حال گرم شدن است كه اين موضوع به باقي ماندن يخ‌هاي دريايي كمتر و ذوب شدن زودهنگام برف و ذوب شدن لايه منجمد دائمي زمين منجر شده است.

اين مطالعه همچنين نشان داد كه در نتيجه اين تغييرات زيست محيطي، نهنگ ها به سمت جنوب مهاجرت نمي‌كنند، خوك هاي دريايي در اين منطقه زاد و لد نمي‌كنند و ساير حيوانات دريايي نيز به تعداد زياد جان خود را از دست مي‌دهند.

محققان ميزان تغيير مشاهده شده در مدت زمان اين مطالعه را شوك آور اعلام كردند و گفتند: يكي از يافته‌هاي اصلي اين مطالعه اين بود كه آب هاي نزديك به بستر دريا كه معمولا در طول سال يخ زده باقي مي‌مانند، بخش‌هايي از آن در فاصله زماني ميان سال هاي 2014 تا 2018، گرم شده بودند. همچنين يخ زدگي آب دريا كه معمولا هر پاييز آغاز مي‌شود، در ژانويه و يا حتي برخي اوقات در فوريه يا وجود نداشت و يا كمتر از حد متوسط بود.

محققان متوجه شدند كه عقب نشيني يخ بهاري در چند سال گذشته زودتر از حد معمول رخ داده بود. همچنين اين مطالعه نشان داد كه نبود يخ و دماي هواي گرم به اندازه قابل توجهي بر حيات وحشي كه اين منطقه را خانه خود مي‌دانند، تاثير گذاشته است بطوريكه جمعيت «روغن ماهي هاي اطلسي» در سال 2017 نسبت به سال هاي 2012 و 2013 فراوان تر بود.

همچنين شمار ماهي هاي «سالمون صورتي» به اندازه قابل توجهي در درياي برينگ در سال 2017 افزايش يافت و نهنگ هاي قطبي كه معمولا در طول ماه هاي سرد به جنوب مي روند، در طول سال از جاي خود حركت نكردند.

از سوي ديگر خوك هاي دريايي كه از اين منطقه براي زاد و ولد خود استفاده مي‌كردند، غايب بودند و گزارش شد كه شمار زيادي از آن‌ها در سواحل درياي برينگ و چوكچي مرده‌اند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات