برگزاری دومین کمیته فنی مدیریت پسماندهای عفونی بوشهر

برگزاری دومین کمیته فنی مدیریت پسماندهای عفونی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، دومین کمیته فنی مدیریت پسماندهای عفونی بوشهر با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، شهرداری بوشهر و سازمان نظام پزشکی استان در این اداره کل برگزار شد.

فرهاد قلی نژاد در این کمیته گفت: مدیریت پسماندهای عفونی به دلیل اهمیت و خطرناکی این پسماندها و شرایط ویژه آن، بسیار اهمیت دارد که خوشبختانه اقدامات و هماهنگی های مطلوبی در راستای مدیریت اصولی پسماندهای عفونی استان به ویژه در شهرستان بوشهر درحال انجام است که با اجرای مصوبات کارگروه مدیریت پسماندها و کمیته فنی آن، وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی اعم از نقل و انتقال، بی خطرسازی و دفن بهداشتی آنها ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان این خبر ، نسبت به اهمیت توجه به برنامه های مدیریتی در حوزه پسماندهای عفونی در استان هشدار جدی داد.

شایان ذکر است پسماندهای عفونی شهرستان بوشهر پس از بی خطرسازی در بیمارستان ها با استفاده از دستگاه های بی خطرساز ، جمع آوری و با همکاری شهرداری بوشهر در محل دفن زباله شهر بوشهر با روشی مناسب دفن بهداشتی می شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات