خلع‌ ید پیمانکار و تحویل شهربازی بوستان ملت به شهرداری/ شهربازی ...

خلع‌ ید پیمانکار و تحویل شهربازی بوستان ملت به شهرداری/ شهربازی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات