برای اولین بار، سه درگاه غیرحضوری برای ثبت درخواست دریافت نهال رایگان ...

برای اولین بار، سه درگاه غیرحضوری برای ثبت درخواست دریافت نهال رایگان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات