ویژگی‌های سامانه ملی املاک تشریح شد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در سال ۸۰ در اصلاحیه قانون مالیات، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی حذف شد. اما به دلیل توزیع نامناسب درآمدی و ثروتی در سال ۹۴ مجددا بازگشت به قانون مالیات مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی، سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند. اصلانی ادامه داد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (۱۶۹مکرر) تکلیف کرده که سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بر اساس وظیفه قانونی متولی اخذ اطلاعات در حوزه مرتبط با سامانه املاک و اسکان هستند اطلاعاتشان را به این سامانه بدهند. اصلانی با تاکید بر آنکه نقص اطلاعات در حوزه املاک وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر زبان مشترک برای شناسایی و یا ردیابی واحدهای خالی مسکونی وجود ندارد که با راه اندازی سامانه و اطلاعاتی که از سوی سازمان‌ها در سامانه درج می‌شود اطلاعات یکجا ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات