معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی تشریح کرد: فرایند ایمن سازی تعمیرات واحد شماره 5 گازی

معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی تشریح کرد: فرایند ایمن سازی تعمیرات واحد شماره 5 گازی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات