صد و نهمین شماره پیام نظام منتشر گردید

صد و نهمین شماره پیام نظام منتشر گردید

در این شماره عملکرد یک ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد بازنگری شد.

همچنین می خوانیم :

- نقش هیئت مدیره در موفقیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

- اهم اقدامات و دستاوردهای یکساله واحدهای مختلف در سازمان

- رویکرد سازمان در پیش بینی بودجه سال۹۹

- همراه با گفتگوی معاون استاندار و مدیر شبکه نوآوری صنعت ساختمان شوراي مركزي در نشست هم اندیشی شبکه نوآوری صنعت ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات