کنترل مسافران ترمینال تبریز در برابر ویروس کرونا

کنترل مسافران ترمینال تبریز در برابر ویروس کرونا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات