تعمیرات اساسی یک دستگاه الکتروموتور 6.6 کیلوولت در نیروگاه شهید رجایی

تعمیرات اساسی یک دستگاه الکتروموتور 6.6 کیلوولت در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات