نرخ بیکاری هلند در کمترین سطح تاریخ!

نرخ بیکاری هلند در کمترین سطح تاریخ!

نرخ بیکاری هلند به سه درصد کاهش پیدا کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات