تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی در شهرهای جدید

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی در شهرهای جدید

در فرآیند برنامه‌ریزی، ساخت و مدیریت شهر جدید، توجه به نقش مردم، نهادهای مدنی و اجتماع‌محور برای پیشبرد اهداف بسیار مهم است و شاید بتوان گفت، ساخت شهر جدید یکی از بزرگترین اقدامات ملاحظه‌ای است که تمامی ابعاد زندگی شهروندان را از فضای تصمیم‌سازی ذهنی گرفته تا رفتارها در محیط و محل زندگی تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو، مشارکت، فرآیندی اجتماعی است. لازمه تحقق آن در فرآیند مدیریت و فعال‌سازی و توسعه پایدار اجتماعی شهرهای جدید، پایش‌های دقیق، نهادسازی، بسترسازی قانونی، اصلاح رویه‌ها و نگرش‌های مدیریتی، ایجاد و حمایت از تشکل‌های مردمی با تقویت روزافزون سرمایه اجتماعی است. بالطبع افراد در جامعه دارای شرایط متفاوتی بوده‌اند، از جمله شرایط خانوادگی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت و همین عوامل بر میزان سرمایه اجتماعی که در اختیار دارند، بسیار تاثیرگذار است. به هر حال، سرمایه اجتماعی مفهومی است که اصل و اساس آن بر رفتار، طرز تلقی‌ها و استعدادهای فردی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات