تدوین آیین‌نامه طراحی تاسیسات زیربنایی در مقابل سیل در دست اقدام/ راهکارهای مقابله با سیل منوط به همراهی سازمان راهداری، شرکت ساخت و راه‌آهن است

تدوین آیین‌نامه طراحی تاسیسات زیربنایی در مقابل سیل در دست اقدام/ راهکارهای مقابله با سیل منوط به همراهی سازمان راهداری، شرکت ساخت و راه‌آهن است

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تاکنون مرکز تحقیقات بازنگری مباحث ۲۲ گانه را با استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور و دانشگاه‌ها با همکاری نزدیک به ۱۰۰ نفر از متخصصان در دست انجام دارد، افزود: از سال ۹۲ بازنگری ۲۲ مباحث شروع شده و تعدادی از آنها منتشر شده است و تعدادی از مباحث نیز با پیشرفت ۸۰ درصدی امید است تا در نیمه اول سال ۹۹ روش‌های جدید مباحث را در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهیم. وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهاد تهیه آیین‌نامه طراحی تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها در مقابل سیل را به وزارتخانه ارایه کرده است که امید است تا این پیشنهاد موردتایید قرار بگیرد و به واسطه آن بتوان از مجموع دستورالعمل‌هایی که وجود دارد دستورالعمل جامعی را شبیه استاندارد ۲۸۰۰؛ طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله تدوین کرد. در حال حاضر، اطلاعات پایه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات