مهار 1700 میلیون مترمکعب سیلاب در سدهای خوزستان/ تنظیم خروجی سدهای استان بر اساس تاب آوری رودخانه ها

مهار 1700 میلیون مترمکعب سیلاب در سدهای خوزستان/ تنظیم خروجی سدهای استان بر اساس تاب آوری رودخانه ها

"فراز رابعی" در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، افزود: حوضه کارون با 584 میلیون مترمکعب، کرخه با 476 میلیون متر مکعب، مارون 32 میلیون مترمکعب و نهایتا سد جره با دریافت فقط 2 میلیون متر مکعب بعد از سد دز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: در برنامه ریزی مخازن سدهای استان خوزستان شرایط سیلاب های بهاره در نظر گرفته شده است.

رابعی اظهار کرد: اگر چه سیلاب روزهای اخیر بر ظرفیت مخازن اثر گذار است، اما چشم انداز و سیاست های بهره برداری به گونه ای است که ظرفیت مناسب مهار سیل احتمالی فروردین در سدها ایجاد خواهد شد.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه سیلاب اخیر اثر اندکی بر کاهش کسری مخزن سد مارون داشته است، گفت: روند ورودی آب به سدها کاهشی شده و طی 12 ساعت گذشته متوسط ورودی به سد دز معادل 1323 مترمکعب برثانیه، سدهای زنجیره کارون 1332 مترمکعب برثانیه، سد کرخه 968 مترمکعب برثانیه و مارون معادل 81 مترمکعب برثانیه است که در مقایسه با روز گذشته در حوضه های کارون، کرخه و دز حدود 400 تا 600 مترمکعب برثانیه کاهش یافته است.

وی افزود: از ابتدای سال آبی سیاست به حداقل رساندن ریسک سیلاب در دستور کار برنامه ریزی مخازن سدها بوده و حالت های مختلف و سناریوهای متعدد شبیه سازی و ترازهای مطلوب و حجم متناظر با آنها به جهت کنترل حداکثری سیل تعیین و خروجی سدها بر همین مبنا تنظیم شده است.

رابعی ادامه داد: در تمامی برنامه ریزی ها سعی شده خروجی سدها در حد تاب آوری رودخانه ها باشد. اگر چه عدم قطعیت ها و شرایط آب و هوایی نقش مهمی در این زمینه دارد.

وی اظهار کرد: به طور قطع حجم خالی سدهای استان در پایان اسفند بیش از سال گذشته بوده و برای رسیدن به این هدف، افزایش خروجی طی روزهای آینده از سدها بیشتر خواهد شد، بنابراین افزایش خروجی به هیچ وجه برای مناطق پایین دستی مشکل ایجاد نخواهد کرد، بلکه هدف آن فقط تنظیم حجم و تراز مطلوب سدها است.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان اضافه کرد: در حال حاضر حجم خالی سدهای استان 7.3 میلیارد متر مکعب بوده که در حوض کارون 4 میلیارد متر مکعب، در سد دز 813 میلیون مترمکعب، سد کرخه 1663 میلیون متر مکعب، در  سد مارون 702 میلیون مترمکعب و در سد جره 81 میلیون مترمکعب است.

رابعی افزود: این میزان احجام خالی نسبت به سال گذشته در همین زمان، شرایط مطلوبی را برای مهار و کنترل سیلاب های بهار ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه خروجی سد کرخه بر مبنای 350 مترمکعب بر ثانیه تنظیم شده تا مشکلی برای پایین دست ایجاد نشود، گفت: در سد دز به صورت پلکانی افزایش خروجی تا مرز 700 مترمکعب برثانیه برنامه ریزی شده که این میزان نیز مشکلی در پایین دست به وجود نمی آورد. در حوضه کارون خروجی 200 مترمکعب برثانیه بوده و در سد مارون طی روزهای آینده به منظور تامین نیازها افزایش رهاسازی صورت خواهد گرفت.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات