مسافران ایرانی به مقصد فرانکفورت حتما فرم سلامت داشته باشند

مسافران ایرانی به مقصد فرانکفورت حتما فرم سلامت داشته باشند

راه و مسکن تهران- ایرنا - مسافران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما" به مقصد فرانکفورت آلمان باید فرم سلامت داشته باشند تا بتوانند وارد آلمان شوند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات