انتصاب "محمدرضا کوهی" به سمت عامل ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان تهران

انتصاب "محمدرضا کوهی" به سمت عامل ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران در متن این حکم آمده است: حسب پیشنهاد ذیحساب و مدیرکل امورمالی، به موجب این حکم به سمت عامل ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران در امور مربوط به این شرکت در استان تهران منصوب می شوید و مسئولیت نظارت اجرایی عملیات احیا بهسازی و نوسازی در بافت های قدیمی و فرسوده و ناکارآمد شهری توسعه درون شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری، طراحی ، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و سایر هزینه هایی که از محل اعتبارات این شرکت تامین می شود، همچنین وصول درآمدهای پیش بینی شده طبق مقررات و انتقال آنها به حساب های مربوط و تهیه صورت های مالی و ضمائم آن به جنابعالی محول می گردد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات