راهکار «محلی» برای تنظیم بازار ملک

از دیدگاه اولاد نکته مهمی که در جریان اصلاح و بازنگری طرح جامع شهر تهران باید مدنظر گروه‌های کارشناسی قرار گیرد آن است که یک دستورالعمل کلی نمی‌تواند برای تمامی شهر جوابگو باشد. وی تاکید دارد: اگر در قالب بازنگری طرح جامع بتوان دستورالعمل‌های منطقه‌ای و محله‌ای برای حل مشکلات هر بخش از شهر تهران پیش‌بینی کرد میزان تبعات منفی این تصمیم‌گیری‌ها کاهش پیدا می‌کند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات