آشنایی با انواع دستگاه های فن کویل

خروجی حاصل از فن کویل با توجه به دمای هوای ورودی به سیستم و دمای هوای خارج‌شده از آن می‌تواند برآورد شود، هرچند که در این مورد حجم هوای منتقل‌شده از طریق دستگاه نیز بایستی مشخص باشد. این بیان به‌نوعی بیان بازدهی فن کویل به زبان ساده است و در مورد آن، ظرفیت حرارتی سیال و ظرفیت گرمای هوا نیز که هر دو در عملکرد حرارتی تاثیر دارند دخیل هستند و برای برآورد دقیق‌تر بایستی روی این موارد نیز متمرکز شد. واحدهای فن کویل چهار لوله دارای دو لوله تامین و دو لوله برگشتی هستند. به‌طورمعمول، این امر نیاز به تنظیم در مرحله راه‌اندازی ساختمان دارد و بنابراین برای کار با سرعت مشخصی تنظیم‌شده است. تولیدکنندگان دیگر موتورهای اسپلیت خازنی دائمی (PSC) را بدین منظور بکار می‌برند و آن را در سطح سرعت موردنظر برای طراحی واحد فن کویل تنظیم می‌کنند؛ در این نوع، سوئیچ انتخابگر سرعت بالا (Off-High-Medium-Low) برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات