سفرهای ریلی مشهد کاهش یافت

سفرهای ریلی مشهد کاهش یافت

خراسان رضوی مشهد- ایرنا- مدیرکل راه آهن خراسان گفت: تعداد مسافران وروردی و خروجی در مسیر ریلی مشهد از روزانه ۳۸ هزار نفر طی هفته گذشته به روزانه حدود ۳۰ هزار نفر در روزهای اخیر کاهش یافته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات