ایستگاه های شتاب نگاری زلزله در کشور گسترش خواهد یافت

ایستگاه های شتاب نگاری زلزله در کشور گسترش خواهد یافت

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه وشهرسازی گفت : براساس پنجمین برنامه توسعه کشور ایستگاه های شتاب نگاری زلزله به منظور کاهش خطرپذیری توسعه می یابد و موجب بهبود ساخت وساز خواهد شد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید محمود فاطمی عقدا روز شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت : بهره گیری از شبکه دقیق شتابنگاری زلزله که سابقه حدود ۴۰ ساله در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن دارد ،پیامد ایمنی در بخش ساختمان ومسکن را به دنبال دارد .

براساس آمارهای غیررسمی سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در سطح کشور براثر سوانح طبیعی که بیشترین سهم آن زلزله و سیل است ،تخریب می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن افزود : در چارچوب پنجمین برنامه توسعه کشور قرار است ایستگاه های شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر ۲۵ هزار نفر یک ایستگاه توسعه یابد .

معاون وزیر راه وشهرسازی خاطرنشان ساخت : ایران بر روی کمربند زلزله الپ هیمالیا قرار دارد و همواره زلزله و سیل مهمترین سوانح کشور هستند که آثار مخرب انسانی و مالی برای کشور در برداشته اند.

به گفته فاطمی عقدا ، تاکنون یک هزار و ۱۵۸ دستگاه شتابنگار در سطح کشور از سوی مرکز مذکور مستقر شده و طی پنج سال آینده در قالب برنامه پنجم این میزان با تخصیص بودجه لازم افزایش خواهد یافت .

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن یادآور شد :بدون شناخت از حرکات زمین امکان هیچگونه اقدامی میسر نخواهد شد ،بویژه برای طراحی مناسب سازه های مورد نیاز این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروزه همه کشورهای جهان ملزم و موظف هستند که با اتخاذ شیوه های مناسب ،مخاطرات زندگی شهری را کاهش دهند و ایران نیز بدلیل خطرخیزی در جهت کاهش این مخاطرات طبیعی تلاش می کند و در قالب برنامه پنجم توسعه برضرورت کاهش خطرپذیری زلزله تاکید شده است .

وی گفت: امروزه بشر به فزونی نادانسته هایش نسبت به آگاهی هایش در مورد زمین اذعان دارد و همه باید تلاش کنند تا دستاوردهای این بخش به بهبود زندگی انسانها کمک کند.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی به موضوع مهم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله که برای ساخت وساز مسکونی مورد توجه قرار می گیرد، اشاره کرد و افزود: اجرای چهارمین ویرایش این آیین نامه نقش بسزایی در طراحی مناسب ساختمان ها خواهد داشت و انتظار می رود نقاط ضعف آن برطرف شود.

هرچند که شبکه شتابنگاری زلزله ایران در سال ۱۳۵۲ تأسیس شد اما پس از وقوع زلزله رودبار -منجیل در سال ۱۳۶۹ طرح توسعه شبکه شتابنگاری در برنامه کاری مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن گنجانده شد .

 

 

    نظرات