ثبت اعتراض متقاضیان مسکن ملی آغاز شد

به گزارش اخبار ساختمان، برخی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن پس از حذف از مرحله اول ثبت نام این طرح این روزها اگر خود را واجد شرایط می‌دانند می‌توانند از امروز با ثبت اعتراض خود در سامانه tem. برخی از متقاضیان مسکن ملی علیرغم اینکه خود را واجد شرایط دریافت مسکن ملی می‌دانستند، اما از این طرح حذف شدند، به همین دلیل با برنامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی پیاده کرده می‌توانند با ثبت اعتراض و در صورت موافقت با اعتراض آنها با مراجعه حضوری و بارگذاری مدارک لازم و واریز آورده متقاضی واقعی مسکن ملی شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات