کمک دولت به کارگران با وام ودیعه مسکن

حاج اسماعیلی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار که سبد معیشت و نرخ تورم مبنای تعیین دستمزد کارگران است اما این موضوع صریح و شفاف نیست. این فعال کارگری با بیان اینکه در قانون اساسی بر حمایت‌های حاکمیتی از کارگران و اقشار ضعیف جامعه وجود دارد، گفت: دولت می‌تواند بن کالای اساسی را در کنار افزایش حقوق در برنامه‌های خود قرار دهد همچنین می‌توان در شورای عالی کار اعطای وام‌های ودیعه اجاره مسکن را نیز مطرح کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات